Електричні машини

» Кафедри (А-I) » Електричні машини
Завідувач кафедри Мілих Володимир Іванович 707-65-14
25-14
Канцелярія 707-65-77
25-77
Викладацька 707-68-44
23-44
Лабораторія 23-39