“Електротехніка і електромеханіка”

» Редакції наукових журналів та збірників » “Електротехніка і електромеханіка”
Відповідальний редактор, проф. Клименко Б.В. 707-62-81
Відповідальний секретар, доц. Гречко О.М. 707-62-81