“Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит”

» Редакції наукових журналів та збірників » “Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит”
Відповідальний редактор, проф. Мехович С.А. 714-94-51
Відповідальний секретар, к.т.н. Ганжа А.М. 714-94-51