“Інтегровані технології та енергозбереження”

» Редакції наукових журналів та збірників » “Інтегровані технології та енергозбереження”
Відповідальний редактор, проф. Товажнянський Л.Л. 707-61-99
Відповідальний секретар Горбунов К.О. 707-61-99
Редколегія журнала “ІТЕ” 707-69-58