Механіко-технологічний

» Деканати » Механіко-технологічний
Декан Погрібний Микола Андрійович 707-66-53
24-13
Заст. декана 707-60-07
Секретар, диспетчер 707-61-07