Науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ»

» Навчальні і навчально-методичні відділи і підрозділи » Науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ»
Директор Семененко Лариса Петрівна 707-63-61
23-61
Приймальня 707-63-07
Заст. директора 707-68-88
23-88
Відділ сучасних бібліотечних технологій 707-68-80
707-68-28
25-28
Відділ наукової літератури 707-69-67
Абонемент №1 21-66
Відділ наукової обробки літератури та каталогів 707-69-60
22-17
Відділ спеціальної літератури 707-69-60
Інформаційно-бібліографічний відділ 707-68-88
25-47
Відділ рідкісних видань 707-69-89
Охорона 707-63-07
Відділ реєстрації 707-62-19
Ощадний фонд 707-62-67
22-57
Відділ книгосховища 707-68-90
707-60-61
21-65
707-69-89
Студентський абонемент 707-65-59
Студентський абонемент №2 хімія 707-61-93
707-67-73
Студентський абонемент №3 електротехніка 21-37
Студентський абонемент №4 механіка 707-69-43
25-88
Відділ комплектування документів 707-60-17
22-17
Відділ культурно-просвітньої роботи 25-47
 Центральна читальна зала 707-60-64
 Наукова читальна зала 21-57
 Абонемент художньої літератури 707-60-93
707-60-82
Читальна зала ГАК 707-66-82
Читальна зала іноземних студентів 707-66-40
21-40
704-16-22
Інформаційно-бібліографічний відділ 707-66-47
25-47
Відділ електронних ресурсів, інтернет-зал 707-63-34
23-52
Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення 707-68-80
25-42
Відділ обслуговування науковими виданнями, зав. відділу 707-69-67
23-63
Абонемент наукових видань 707-68-76
23-76
Абонемент художньої літератури (Палац студентів) 704-16-25
Абонемент 1 курсу та хіміко-природничих факультетів 707-61-93
Абонемент економічних видань та видань з правознавства 707-62-70
Відділ культурно-просвітницької роботи та читальних залів 707-63-54
24-95
Читальний зал довідкових видань 707-68-88