Науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ»

» Навчальні і навчально-методичні відділи і підрозділи » Науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ»
Директор Семененко Лариса Петрівна 707-63-61
23-61
Приймальня 707-63-07
23-61
Вчений секретар 707-69-67
23-63
Заступники директора 707-66-88
22-88
707-68-95
22-03
Центр реєстрації 707-62-19
24-19
Інформаційно-бібліографічний відділ 707-66-47
25-47
Науково-методичний відділ 707-69-67
23-63
Відділ комплектування 707-60-17
22-17
Відділ наукової обробки документів та організації каталогів 707-67-60
21-17
Відділ зберігання фондів 707-60-61
21-65
Відділ електронних ресурсів 707-60-93
24-47
Відділ інформаційних технологій та комп‘ютерного забезпечення 707-68-80
25-42
Відділ культурно-просвітницької роботи 707-68-95
22-03
Відділ рідкісних книг та рукописів 707-69-89
Відділ обслуговування науковою літературою 707-68-76
23-63
Відділ обслуговування навчальною літературою 707-68-95
22-03
Абонемент № 1 (наукові видання) 707-68-76
23-76
Абонемент № 2 (навчальні видання) 707-67-73
Абонемент № 3 (навчальні видання) 707-65-59
21-37
Абонемент № 4 (навчальні видання) 707-65-59
25-88
Абонемент № 6 (художня література) 707-60-82
21-82
Абонемент № 9 (ф-т міжнародної освіти) 707-66-40
Читальна зала № 1 (наукові та періодичні видання) 707-60-64
21-57
Читальна зала № 2 (навчальні видання) 707-66-82
21-62
Читальна зала № 3 (довідкові видання) 707-66-40
21-40
Зала електронних ресурсів 707-63-34
23-52
Зала каталогів 707-62-67
22-57
 Сектор МБА та ЕДД 707-66-47
Відділ документів з обмеженим режимом користування 707-69-60
Комендант бібліотеки 707-63-63
24-43
Служба охорони 707-68-90
707-63-07