Науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ»

» Навчальні і навчально-методичні відділи і підрозділи » Науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ»
Директор Семененко Лариса Петрівна 707-63-61
23-61
Приймальня 707-63-07
Заст. директора з наукової роботи та інноваційних технологій 707-66-88
22-88
Заст. директора з обслуговування користувачів 707-68-95
22-03
Заст. директора з формування інформаційних ресурсів 707-60-93
24-47
Вчений секретар 707-66-88
22-88
Черговий корпусу 707-62-00
24-00
Служба охорони 707-68-90
Комендант 707-63-63
24-43
Відділ комплектування документів 707-60-17
22-17
Відділ наукової обробки документів та організації каталогів 707-67-60
21-17
Відділ зберігання фондів 707-60-61
21-65
Відділ реєстрації користувачів та копіювальний центр 707-62-19
24-19
Інформаційно-бібліографічний відділ 707-66-47
25-47
Зал каталогів 707-62-67
22-57
Науково- методичний відділ 707-69-67
23-63
Відділ електронних ресурсів, інтернет-зал 707-63-34
23-52
Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення 707-68-80
25-42
Відділ обслуговування науковими виданнями, зав. відділу 707-69-67
23-63
Абонемент наукових видань 707-68-76
23-76
Абонемент видань іноземними мовами 707-66-40
21-40
Абонемент художньої літератури 707-60-82
21-82
Абонемент художньої літератури (Палац студентів) 704-16-25
Читальний зал періодичних видань 707-60-64
21-57
Відділ обслуговування навчальними виданнями, зав. відділу 707-68-95
22-03
Абонемент 1 курсу та хіміко-природничих факультетів 707-61-93
24-74
707-65-59
Абонемент технічних факультетів 707-65-59
21-37
707-69-43
23-03
Абонемент фізико-технічних факультетів 707-65-59
25-88
Абонемент економічних видань та видань з правознавства 707-62-70
Абонемент для слухачів ф-ту міжнародної освіти з довузівської підготовки 704-16-22
Відділ культурно-просвітницької роботи та читальних залів 707-63-54
24-95
Центральний читальний 707-60-64
21-62
Читальний зал довідкових видань 707-68-88
Відділ рідкісних книг та рукописів 707-68-28
Відділ документів з обмеженим режимом користування 707-69-60