Навчальний відділ

Начальник Бортніков Віктор Якович 707-64-94
24-58
Заст. начальника 707-64-93
24-93
Адміністратор ЄДЕБО  Хазієва Світлана Сергіївна 707-66-57
Обліково-розрахункова група 707-64-93
24-93
Диспетчерська 707-64-24
24-24
Група з організації державної атестації 707-60-22
24-93
Група перевірки навчального процесу 707-66-23
Група перспективного планування 707-64-80
24-81
Інформаційно-аналітична група 707-64-79
707-68-07
Група ведення діловодства відділу 707-64-80
24-81
Кімн. 39 707-63-53