Організації виробництва та управління персоналом

» Кафедри (І-П) » Організації виробництва та управління персоналом
Завідувач кафедри Посохов Ігор Михайлович 707-62-53
Заступник завідувача 707-68-53
Викладацька 707-65-07
Викладацька 707-64-97
Інженерно-технічний персонал 707-66-29
Навчальна лабораторія обчислювальної техніки 707-64-97
Навчально-методичний кабінет 707-66-11
Клас дистанційного навчання 707-68-18
Бюро розвитку підприємництва економічного факультету 707-68-18