Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна

» Кафедри (К-П) » Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна
Завідувач кафедри Романовський Олександр Георгійович 707-63-71
24-01
Заступник   707-60-42
21-41
Секретар 707-64-17
24-01
25-17
Викладацька 707-64-90
707-61-48
25-72
Навчально-методичний кабінет 707-67-55
 Чеботарьов Микола Корнійович 707-62-04
707-67-77
700-40-25