Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна

» Кафедри (І-П) » Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна
Завідувач кафедри Романовський Олександр Георгійович 707-63-71
Секретар 707-64-17
25-17
Викладацька 707-61-48
707-68-60
Навчально-методичний кабінет 707-67-55
Черговий 707-64-90
25-72