“Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти”

» Редакції наукових журналів та збірників » “Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти”
Відповідальний редактор, проф. Романовський О.Г. 707-68-60
Відповідальний секретар, доц. Подбуцька Н.В. 707-68-60