“Сучасні технології в машинобудуванні”

» Редакції наукових журналів та збірників » “Сучасні технології в машинобудуванні”
Відповідальний редактор, проф. Федорович В.О. 707-61-85
Відповідальний секретар м.н.с. Крюкова Н.В. 707-61-85