“Теорія і практика управління соціальними системами”

» Редакції наукових журналів та збірників » “Теорія і практика управління соціальними системами”
Відповідальний редактор, проф. Романовський О.Г. 707-61-48
Відповідальний секретар, проф. Ігнатюк О.А. 707-61-48