Інформаційно-обчислювальній центр (ІОЦ)

» Загально-університетські відділи » Інформаційно-обчислювальній центр (ІОЦ)
Начальник Щетинін Віктор Павлович 707-65-00
25-00
Зав. лабораторії 707-69-11
Центр дистанційної освіти 707-68-97
Комп’ютерний клас 707-69-66
Лабораторія локальних комп’ютерних мереж 707-68-92
22-79
Лабораторія глобальних комп’ютерних мереж 707-67-04
Лабораторія прикладного програмного забезпечення, ВК, к. 1-11  Іванов Петро Михайлович 707-63-05
Лабораторія інформаційно-пошукових систем 707-69-07
Лабораторія нових технологій у навчанні 707-69-08
Проблемна лабораторія дистанційного навчання 707-63-82