Вища математика

» Кафедри (А-I) » Вища математика
Завідувач кафедрою Геворкян Юрій Леванович 707-66-93
22-93
Викладацька 707-60-35
Лабораторія 707-60-87
24-87
Редколегія збірника «Математичне моделювання в техніці і технологіях» 707-60-35