“Високі технології в машинобудуванні”

» Редакції наукових журналів та збірників » “Високі технології в машинобудуванні”
Відповідальний редактор, проф. Верезуб Н.В. 707-61-85
Відповідальний секретар, м.н.с. Крюкова Н.В. 707-61-85